sobota, 22 Sierpień 2015, 19:31:11

Sport to zdrowie

Sport to zdrowie   To znane wszystkim hasło miało swoje odbicie w przedwojennej historii naszego miasta. Mieszkańcy ośmiotysięcznej gminy Tychy przywiązywali dużą wagę do zagadnienie kultury fizycznej. Pierwszą organizacją sportową, której działalność dowodziła prawdziwości tego stwierdzenia, było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Założony w 1910 roku, czyli jeszcze pod panowaniem pruskim, musiał działać w ukryciu. Powodem tego […]

Więcej